Bild 11_Hans Björn

 

Utställare Hans Björn under program "Higgspartikeln"