Monografi utgiven av Skottlands Nationalmuseum, författare docent Dominic Ingemark