Bild 3_Dominics bok

Monografi utgiven av Skottlands Nationalmuseum, författare docent Dominic Ingemark