Utställare Hans Björn under program "Higgspartikeln"