Debattkväll "Att använda avlidnas aska – var går konstens etiska gränser?"

Paneldebatt med prof. Max Liljefors, prof. Göran Collste, förf. Lena Einhorn, konstnär och ordf. i Skånska Konstnärsklubben Bertil Petersson. Moderator Agneta Sofiadotter. Utställare Bertil Petersson